DOMA - Diakonie otevírá možnosti azylantům

Co vám nabízíme

- službu kontaktního pracovníka, který vám pomůže v situacích, na které zatím sami nestačíte, a poradí při řešení problémů
- pomoc při navázání vztahů s místními lidmi, vašimi sousedy
- možnost účastnit se různých setkání v místní komunitě (výlety, besedy, sdílení zkušeností, akce pro děti, sportovní a další aktivity)
- vzdělávání v oblasti finanční a právní gramotnosti a předcházení pracovnímu vykořisťování

Co očekáváme od vás

- zájem zapojit se a otevřenost spolupráci a aktivní přístup

Kdo se může zúčastnit

- lidé s uděleným azylem či doplňkovou ochranou

Jak dlouho budou aktivity probíhat

- od března 2017 do srpna 2019

Kontakt

Kontakty na jednotlivé krajské kontaktní pracovníky

Služby jsou nabízeny zdarma.