Projekt DOMA  pomáhá cizincům zapojit se do života v české společnosti a místní komunitě.  Cílem je poskytnout odbornou podporu a posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett. Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s azylanty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

Projekt je financován z prostředků Světové luterské federace, Kulatého stolu Německé evangelické církve a Česko-německého fondu budoucnosti