DOMA - Diakonie Otevírá Možnosti Azylantům

Akce v krajích

Chci vědět více

 

Projekt DOMA byl ukončen k 31. 8. 2019. Od 1. 1. 2020 na něj v Ústeckém kraji navázal projekt

Doma na Ústecku.

Projekt Doma na Ústecku je financován z prostředků Diakonické a rozvojových projektů a Světové luterské federace.

 

 

Projekt DOMA pomáhal 30 rodinám (120 osobám), které získaly v ČR azyl nebo doplňkovou ochranu zapojit se do života v české společnosti a místní komunitě. Jeho cílem je poskytnout odbornou podporu a posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett. Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s azylanty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

Podívejte se, co se děje v krajích.

Projekt DOMA v číslech

Pomůžeme 0 azylantům
Projekt běží v 0 krajích
Zapojí se 0 dobrovolníků
Péči věnujeme 0 rodinám