DOMA - Diakonie Otevírá Možnosti Azylantům

Archiv projektu Doma v ČR z let 2016 -2019

Chci vědět více

 

Projekt DOMA na Ústecku pomáhá cizincům zapojit se do života v české společnosti a místní komunitě. Navazuje na úspěšný tříletý projekt DOMA v ČR, který probíhal v šesti krajích a informace o něm naleznete v samostatné sekci. Jeho cílem je poskytnout odbornou podporu a posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett. Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s azylanty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

Projekt je financován z prostředků Českobratrské církve evangelické a Světové luterské federace.