O projektu

CO JE CÍLEM PROJEKTU

Projekt Doma pomáhá azylantům, lidem s doplňkovou ochranu, žadatelům o mezinárodní ochranu a migrantům ze třetích zemí - zapojit se do života v české společnosti a místní komunitě. Jeho cílem je poskytnout odbornou podporu a posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett. Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s migranty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

JAKÉ AKTIVITY JSOU V RÁMCI PROJEKTU REALIZOVÁNY

  • asistence v situacích, na které zatím rodiny migrantů samy nestačí, a poradenství při řešení problémů
  • pomoc při navazování vztahů s místními lidmi, hledání a podpora sousedských vazeb
  • setkávání v místní komunitě – besedy, rozličné aktivity pro děti i dospělé, výlety, sdílení zkušeností
  • dobrovolnický program, propojování migrantů s dobrovolníky z místní komunity
  • vzdělávání v oblasti právní a finanční gramotnosti a předcházení pracovnímu vykořisťování

KDO PROJEKT REALIZUJE

Projekt realizuje Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb.

KDO PROJEKT FINANCUJE

Projekt je financován Světovým luterským svazem, UMCOR, DKH a Kulatým stolem německých evangelických církví

logo (1)logo (2)umcor-logoDKH-logo-min

PARTNEŘI PROJEKTU 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplicích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem

Stiftung Weltethos Tübingen

ESTAruppin e.V.