O projektu

Co je cílem projektu

Projekt DOMA pomůže 30 rodinám (120 osobám) - azylantům, lidem s doplňkovou ochranu, žadatelům o mezinárodní ochranu a migrantům ze třetích zemí - zapojit se do života v české společnosti a místní komunitě. Jeho cílem je poskytnout odbornou podporu a posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett. Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s migranty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

Jaké aktivity jsou v rámci projektu realizovány

  • asistence v situacích, na které zatím rodiny migrantů samy nestačí, a poradenství při řešení problémů
  • pomoc při navazování vztahů s místními lidmi, hledání a podpora sousedských vazeb
  • setkávání v místní komunitě – besedy, rozličné aktivity pro děti i dospělé, výlety, sdílení zkušeností
  • dobrovolnický program, propojování migrantů s dobrovolníky z místní komunity
  • vzdělávání v oblasti právní a finanční gramotnosti a předcházení pracovnímu vykořisťování

V jakých krajích projekt probíhá

Středočeský, Plzeňský, Ústecký, Královéhradecký, Jihomoravský a Moravskoslezský

Kdy projekt probíhá

1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 (od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017 přípravná fáze)

Kdo projekt realizuje

Projekt realizuje Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb.

Kdo projekt financuje

Projekt je financován Evropskou Unií, Evropským Sociálním Fondem z Operačního programu Zaměstnanost a částečně státním rozpočtem ČR.

Logo OPZ barevné

S kým spolupracujeme

V projektu spolupracujeme s křesťanskými sbory v jednotlivých krajích. Projekt však není zaměřen na evangelizaci či misii, pomáhá lidem bez ohledu na jejich národnost, vyznání či politickou příslušnost. Křesťanské sbory jsou v projektu vnímány jako prostor pro setkávání, s lidmi, kteří mají potenciál pomoci.

partnerské sbory, které jsou do projektu zapojeny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplicích

Evangelická církev metodistická Plzeň 3

Podívejte se, co se děje v krajích.

Projekt DOMA v číslech

Pomůžeme 0 azylantům
Projekt běží v 0 krajích
Zapojí se 0 dobrovolníků
Péči věnujeme 0 rodinám