ying-yangom-ohnelinieradmenorakreuzKhanda shutterstockhalbmond

Jsme přesvědčeni, že otevřený a spravedlivý přístup k cizincům je nedílnou součástí světového etického dědictví a klíčovým předpokladem míru mezi národy.

Náš program práce s migranty proto pro vás díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a ve spolupráci s německou Nadací Weltethos přichystal zajímavou výstavu, která představí hlavní myšlenku světového etického minima, takzvaného Světového étosu.

Slovo k výstavě Světový étos

Mgr. Ing. Josef Bartošek, Ph.D.
 
Všechna světová náboženství se shodnou na společné etice. Proto zásada: nedělej jiným to, co nechceš, aby oni dělali tobě, se stala obecně uznávaným zlatým pravidlem. A miluj bližního svého jako sebe sama pak jeho vrcholem.
Prof. Hans Küng zasvětil mezináboženskému dialogu celá svůj život. Jeho knihy Křesťanství a hinduismus, Křesťanství a islám, Křesťanství a buddhismus, Křesťan-ství a náboženství Číny, případně Po stopách světových náboženství, vyšly i v češtině.
 
Myšlenky „světového étosu“ prvně oficiálně formuloval již Parlament světových náboženství, který se sešel v roce 1893 v Chicagu a mezi zúčastněnými byli i Virchand Gandhi (džinismus), Anagarika Dharmapala (buddhismus), Swami Vivekananda (hinduismus), G. Bonet Maury (křesťanství), Mohammed Alexander Russell Webb (islám) a řada dalších. Na něj pak o sto let později navázalo další setkání v Chicagu, které vytyčilo zásady „globální etiky“ z velké části formulované právě Hansem Küngem. Myšlenky na společný všelidský étos, bez nějž se společnost dříve či později rozpadne, nezničily ani dvě obludné světové války, které se mezitím odehrály a které uvrhly milióny lidí do skepse.
 
Výstava, kterou máte možnost shlédnout reflektuje celý tento složitý a turbulentní vývoj postoje jednotlivých náboženství, jejich politické i fundamentální aspirace a dává nám nejen nepřeberné množství informací, ale poskytuje i dostatečný prostor pro vlastní reflexi.
 
Je rozhodně počinem, který by neměl ujít vaší pozornosti.
 
 
SVĚTOVÝ-ÉTOS