Pro dobrovolníky

KDO JE DOBROVOLNÍK V PROJEKTU DOMA?

Stát se dobrovolníkem znamená dobrovolně, tj. bez nároku na finanční odměnu, věnovat svůj čas, znalosti, dovednosti a energii někomu, kdo to potřebuje, nebo nějaké prospěšné věci.

V projektu DOMA to znamená pomáhat migrantům v České republice.

Jako dobrovolník můžete pomáhat

  • při skupinových aktivitách, na akcích (aktivní i pasivní účast, pomoc při organizaci a realizaci aktivit,)
  • individuálně 1 člověku / rodině = mentoring (společné aktivity, návštěvy, procházky, sport, kultura, doučování dětí, procvičování konverzace v češtině, pomáhání s úkoly (ať již do školy nebo do kurzů dalšího vzdělávání), pomoc s řešením obyčejných, každodenních úkonů, které jsou pro Čechy běžné, pro cizince však mohou být neznámé či ne zcela pochopitelné a složité, vyměňování a vzájemné porovnávání zkušeností, zvyků, tradic – včetně receptů, společných obědů a posezení…)

CO UDĚLAT A CO vás ČEKÁ, KDYŽ SE CHCete ZAPOJIT DO DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU DOMA?

  1. Kontaktujte našeho pracovníka ve vašem kraji (Projekt probíhá v Ústeckém kraji).

  2. Pracovník Vás pozve na vstupní rozhovor, kde se domluvíte, jak byste chtěl/a pomáhat.

  3. Podepíšete dobrovolnickou smlouvu/dohodu a mlčenlivost, koordinátor Vás pojistí.

  4. Absolvujete vstupní školení pro dobrovolníky.

  5. Sestavíte s pracovníkem (případně i s klientem) plán spolupráce.

  6. Účastníte se pravidelných setkání s ostatními dobrovolníky a naším pracovníkem.